Sprzedaż

Ofer­u­jemy sprzedaż całej gammy urządzeń kli­matyza­cyjnych, wenty­la­cyjnych (reku­per­a­torów), chłod­niczych oraz kur­tyn powi­etrznych renomowanych pro­du­cen­tów tj. SAMSUNG, LG, PANASONIC i innych według życzeń klienta.