Klimatyzacja

Zapew­ni­amy pełen zakres usług począwszy od pro­fesjon­al­nego doboru kli­matyza­cji, sporządze­nie oferty, dostawę urządzeń, mon­taż insta­lacji kli­matyza­cji według wyty­cznych klienta, usługi gwaran­cyjne związane z kli­matyza­cją, pro­jekty kli­matyza­cji.
Zapew­ni­amy również dobór, dostawę, mon­taż oraz naprawę i ser­wis pomp ciepła.
W naszej ofer­cie są kli­matyza­tory typu: ści­en­nego, pod­su­fi­towego, przy­podło­gowego, kasetonowego, kanałowego.